fbpx

Design

Branding dhe krijimi i kontentit me anë të grafikave.

Marketing

Ndërtimi i strategjive dhe mirëmbajtja e rrjeteve tuaja sociale, për te krijuar bashkëveprim me përdoruesit online.

Website

Zhvillimi dhe krijimi i faqes suaj së biznesit. Optimizimi dhe mirëmbajta e tij.

Support

Konsultime, Mbështetje dhe Siguri për bizneset të cilat duan të zhvillojnë prezencën e tyre online.