fbpx

Hoteleria gjatë Covid-19

Kjo eshte pikerisht koha e duhur!Përdoreni këtë periudhe për të vlerësuar strategjinë tuaj aktuale, ose të filloni nga e para nëse strategjia e deritanishme nuk ka patur asnje rezultat per ju.

Këtu janë disa element kryesorë që duhet të merrni parasysh kur ndertoni ose rindertoni strategjinë tuaj. ⬇️

1- Analizoni Situaten (Në cfarë zone gjendet hoteli juaj ? Cilat janë mundesitë e tij pë tu rritur ? Me cfarë vështirësishë po perballeni në këtë periudhë ? Me çfarë niveli konsumatori po përballeni në rrjetet tuaja sociale ? Sa efektive kanë qenë platformat tuaja online deri tani ? etj )


2- Objektiva (Vendosni objektivat që dëshironi të arrini pas 1 muaj, 3 muajsh , 6 muajsh apo pas çdo lloj periudhe kohore të cilën e mendoni të nevojshme duke matur efektshmerin që mund të ketë situata e Covid në Biznes .


3- Strategji, Taktik & Aksion .


4- Kontrolloni. Një strategji marketingu digital, në fakt nuk duhet asnjëherë të arrij nëpërfundim por duhet të jetë gjithë kohës në zhvillim ; Monitoroni, Adaptoni dhe rivendoseni në funksion nëse statistikat e mbeldhura janë të kënaqëshme, në të kundërt përmirësoni strategjin tuaj pa e ndaluar asnjëherë.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media

Most Popular

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.

Categories

Related Posts

Gjenerata Z

Gjenerata Z do të marrë përsipër ekonominë në një dekadë, megjithëse ka humbur potencialisht 10 trilionë dollarë fitime për shkak të pandemisë.

Read More »

Strategjia e oqeanit blu

Strategjia e Oqeanit Blu është një teori e marketingut në të cilën një biznes hyn në një treg që ka pak ose aspak konkurrencë.

Read More »